Fredensborg Telt & Serviceudlejning • Kratbjerg 307 • 3480 Fredensborg • Tlf.: 20 33 06 54